Spädbarn till covidinfekterade mödrar löper tre gånger så stor risk att drabbas av andningssvårigheter

Spädbarn Covid

Ny UCLA-ledd forskning visar att fullgångna barn till mödrar som smittats med covid-19 under graviditeten hade tre gånger högre risk att drabbas av andningssvårigheter jämfört med oexponerade barn, trots att de själva inte var smittade med viruset. Risken var betydligt lägre när de mödrar som smittats under graviditeten tidigare hade vaccinerats.

Forskarna fann att exponering för SARS-CoV-2 under graviditeten utlöste en ”inflammatorisk kaskad” hos barnen, vilket ökade risken för en andningsstörning som oftast drabbar för tidigt födda barn.

Resultaten publiceras den 24 januari i tidskriften Nature Communications.

”Vi fann ovanligt många fall av andningssvårigheter strax efter födseln hos fullgångna barn till mödrar som hade haft covid-19 under graviditeten”, säger huvudförfattaren Karin Nielsen, professor i pediatrik vid avdelningen för pediatriska infektionssjukdomar vid David Geffen School of Medicine vid UCLA. ”Mödrarna hade inte vaccinerats innan de fick covid-19, vilket tyder på att vaccination skyddar mot denna komplikation.”

För att spåra hur andningssvårigheter utvecklas efter exponering för SARS-Cov-2 i livmodern genomförde forskarna en studie som kallas proteomik, där man undersöker proteiners struktur och funktioner och hur de påverkar celler. De fann att piskliknande strukturer som kallas rörliga cilier och som hjälper till att rensa slem från luftvägarna inte fungerade normalt hos de exponerade spädbarn som drabbats av andningssvårigheter. Dessutom hade spädbarnen en högre produktion av antikroppar som kallas immunoglobulin E (IgE).

Av de 221 mödrar som deltog i studien var 151 (68 %) ovaccinerade före infektionen, och 23 kvinnor (16 %) hade svår eller kritisk covid-19-sjukdom, jämfört med endast tre (4 %) vaccinerade mödrar. Forskarna fann att 34 (17 procent) av 199 exponerade spädbarn som följdes i studien hade andningssvårigheter, vilket är en mycket hög frekvens, eftersom andningssvårigheter i den allmänna, oexponerade befolkningen endast förekommer hos 5-6 procent av spädbarnen. Av barnen med andningsbesvär föddes 21 procent av mödrar med svår eller kritisk covid-19, medan endast 6 procent av barnen utan andningsbesvär föddes av kvinnor med svår sjukdom, ett resultat som var statistiskt signifikant.

Av de 34 barnen med andningssvårigheter hade endast fem (16 %) mödrar som vaccinerats före infektionen, jämfört med 63 (41 %) utan andningssvårigheter, vilket tyder på att vaccination hade en skyddande effekt. Enligt forskarna minskade även en dos mRNA-vaccin före infektionen oddsen för att ett fullgånget barn skulle utveckla andningssvårigheter avsevärt.

”Våra resultat visar inte bara en högre frekvens av RD [respiratory distress] hos SEU-spädbarn [SARS-CoV-2 exponerade oinfekterade] jämfört med den allmänna befolkningen”, skriver forskarna, ”utan vi observerade också fler fall av RD vid senare graviditetsåldrar än förväntat, när nyfödda förmodligen borde ha en mer mogen lunganatomi.”

Studien har vissa begränsningar. De flesta av deltagarna rekryterades från ett stort tertiärt och kvartärt medicinskt centrum, som vanligtvis tar emot de sjukaste patienterna, och flera mor/barn-par överfördes från små samhällssjukhus runt om i länet på grund av sjukdomens svårighetsgrad, så resultaten kan vara skeva mot mer allvarlig COVID-sjukdom än vad som kan hittas i den allmänna befolkningen.

Forskarna hade inga uppgifter om effekten av covid-19-infektion före vaccination eller av vaccination efter infektion, vilket kan påverka moderns sjukdomsgrad och dess effekt på fostrets utveckling. Resultaten bör också tolkas med försiktighet på grund av den lilla urvalsstorleken.

Ytterligare information: Respiratory distress in SARS-CoV-2 exposed uninfected neonates followed in the COVID Outcomes in Mother-Infant Pairs (COMP) Study, Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-023-44549-5

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.