Utforska ytterligheter i sökandet efter liv på Mars

by Albert
Kredit: Joseph Heili, Tanner Hoog och Aaron Engelhart

Man skulle kunna tro att sökandet efter liv på Mars tog slut när NASA:s första rovers skickade tillbaka bilder av planetens karga och ogästvänliga yta. Men i takt med att forskarna breddar sin förståelse för de extrema förhållanden under vilka liv kan blomstra här på jorden – och utökar sina föreställningar om hur utomjordiskt liv kan se ut – fortsätter sökandet efter liv på Mars.

Under de senaste åren har NASA:s uppdrag visat att det finns rikligt med perkloratsalter på Mars yta. Perkloratsalter kan samlas och kombineras med vatten från atmosfären för att bilda koncentrerade lösningar som kallas saltlösningar. Eftersom flytande vatten är så viktigt för liv har NASA beskrivit sin strategi för att söka efter liv på Mars som ”följ vattnet”. Som ett resultat av detta har perkloratlösningar fått stor uppmärksamhet.

I ny forskning som publicerats i tidskriften Nature Communications har forskare vid College of Biological Sciences studerat i labbet hur den unika geokemiska miljön på Mars skulle kunna forma liv i det förflutna eller i nutid.

Teamet, som leddes av Assistant Professor Aaron Engelhart, undersökte två typer av ribonukleinsyror (RNA – molekyler som är nödvändiga för kända levande organismer) och proteinenzymer från jorden för att se om och hur de fungerade i perkloratlösningar. De fann:

Alla RNA fungerade förvånansvärt bra i perklorathaltiga saltlösningar.
Proteinenzymer fungerade inte lika bra som RNA i perkloratlösningar. Endast de proteiner som utvecklats i extrema miljöer på jorden – i organismer som lever vid höga temperaturer eller i höga salthalter – kunde fungera.
I saltlösningar med perklorat kan RNA-enzymer göra saker som de normalt inte gör på jorden, till exempel att skapa nya molekyler som innehåller kloratomer. Denna reaktion hade inte observerats av forskare tidigare.

”Sammantaget visar dessa resultat att RNA är unikt väl lämpat för de mycket salta miljöer som finns på Mars, och som kan finnas på andra kroppar i rymden”, säger Engelhart. ”Denna extrema salttolerans kan påverka hur liv kan ha bildats på Mars i det förflutna, eller hur det bildas under de förhållanden som råder på Mars idag.”

Teamet fortsätter att undersöka den kloreringskemi som de fann, liksom andra reaktioner som RNA kan utföra under förhållanden med hög salthalt.

Ytterligare information: Tanner G. Hoog et al, Emergent ribozyme behaviors in oxychlorine brines indicate a unique niche for molecular evolution on Mars, Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-48037-2

Related Articles

Leave a Comment