Studie visar kliniska fördelar med ett nytt sätt att behandla avancerad ER+ bröstcancer

Bröstcancer

En forskningsrapport som idag publiceras i The Lancet Oncology visar att läkemedlet enobosarm, en selektiv androgenreceptormodulator som stimulerar den manliga könshormonreceptorn, har antitumöreffekter hos östrogenreceptorpositiva bröstcancerpatienter.

Huvudförfattaren professor Carlo Palmieri från University of Liverpool och The Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust, sade: ”Dessa resultat är mycket uppmuntrande – vi har visat att användningen av enobosarm vid avancerad/metastaserad bröstcancer kan leda till klinisk nytta, och är det första kliniska beviset för att en icke-östrogenreceptorstrategi med en selektiv androgenreceptormodulator kan leda till klinisk nytta. Detta bygger på de prekliniska bevis som vi publicerade i Nature Medicine.”

I minst 40 år har behandlingen av denna typ av bröstcancer fokuserat på att direkt rikta in sig på och hämma östrogenreceptorns aktivitet. I den nya studien testades därför ett helt annat tillvägagångssätt.

Det oralt administrerade läkemedlet enobosarm är en selektiv androgenreceptormodulator, som kan stimulera androgenreceptoraktiviteten i bröstcancer. Androgenreceptorn är en tumörsuppressor i östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

I den internationella multicenterstudien, som leddes av Dr Beth Overmoyer vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA, utvärderades enobosarms effekt och säkerhet hos 136 postmenopausala kvinnor med lokalt avancerad eller metastaserad ER-positiv, HER2-negativ bröstcancer (HER2 är ett protein som kallas human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2, som främjar tillväxten av cancerceller). Enobosarm visade sig ha antitumöreffekter och tolererades väl utan någon betydande påverkan på livskvaliteten.

”Dessa data stöder vidare utveckling och bedömning av effekten av enobosarm och andra medel som stimulerar androgenreceptorn för behandling av AR-positiv, ER-positiv, HER2-negativ avancerad bröstcancer”, enligt forskningsrapporten.

Ytterligare information: A Phase 2 open label randomized study of enobosarm, a novel oral, 1 selective androgen receptor modulator, in androgen receptor-positive, oestrogen receptor-positive, and HER2-negative advanced breast cancer, The Lancet Oncology (2024).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.