Studie visar att fettceller påverkar hjärthälsan vid Chagas sjukdom

by Albert
Grafiskt sammandrag. Kredit: iScience (2024). DOI: 10.1016/j.isci.2024.109672

Jyothi Nagajyothi, Ph.D., och hennes laboratorium vid Hackensack Meridian Center for Discovery and Innovation (CDI) har identifierat vad som kan vara den huvudsakliga mekanismen för hur kronisk Chagas sjukdom, en parasitinfektion som drabbar miljontals människor världen över, kan orsaka irreversibel och potentiellt dödlig hjärtskada.

Boven i dramat finns i fettvävnaden (adipose) som parasiten Trypanosoma cruzi förstör under infektionens gång, varvid mindre partiklar frigörs som orsakar dysfunktion i hjärtvävnaden, skriver forskarna i tidskriften iScience.

”Vi försöker förstå sjukdomsförloppet från asymtomatiska till symtomatiska hjärtsjukdomar, så att vi bättre kan stoppa skadan innan den är skedd”, säger Jyothi Nagajyothi, Ph.D., chef för CDI.

Chagas är en sjukdom som orsakas av parasiten T. cruzi och som främst överförs genom insektsbett. Den drabbar 8 miljoner människor i Latinamerika och 400.000 i resten av världen. Obehandlad kan den orsaka hjärtsvikt flera år efter den första infektionen.

Nagajyothi och hennes laboratorium fokuserar sin forskning på hur fettlagrande celler, s.k. adipocyter, reglerar patogenesen, utvecklingen och svårighetsgraden av infektionssjukdomar som COVID-19 och Chagas, samt cancer.

Laboratoriet har påvisat ett signifikant samband mellan kroppsfett och fenomenet ventrikeldilatation i hjärtat i experimentella Chagas-modeller. I ett tidigare arbete visade forskarna att T. cruzi orsakar oxidativ stress och celldöd i fettvävnad.

I den senaste studien användes både in vitro- och in vivo-modeller för att beskriva den molekylära vägen som utlöses av infektionsinducerad adipocytapoptos (celldöd) och det efterföljande svaret som framkallas av de frigjorda extracellulära vesiklarna som kallas adipomer.

Resultaten, som innebar att intakta adipomer isolerades från fettvävnadens mikromiljö och plasma och bedömdes med hjälp av transmissionselektronmikroskopi, visade att det fanns en betydande förekomst av stora adipomer (L-adipomer) i fettvävnaden under infektionen.

Genom att mäta effekten av plasmaderiverade infektionsassocierade L-adipomer (P-ILA) fann forskarna att de reglerar immunometabolisk signalering under Chagas-infektion – och därmed inducerar kardiomyopati.

”Dessa resultat belyser adipomernas centrala roll för att främja inflammation och försämra myokardfunktionen under hjärtremodellering vid Chagas sjukdom”, skriver författarna. ”Dessutom identifierar deras forskning att sammansättningen av adipomer är skräddarsydd för fettvävnadens fysiologiska tillstånd. Därför kan adipomer i plasma fungera som specifika biomarkörer för identifiering av sjukdomsprogression.”

Ytterligare information: Hariprasad Thangavel et al, Adipocyte-released adipomes in Chagas cardiomyopathy: Impact on cardiac metabolic and immune regulation, iScience (2024). DOI: 10.1016/j.isci.2024.109672

Related Articles

Leave a Comment