Studie visar att få patienter lyckas behandla sin typ 2-diabetes genom viktminskning

Viktnedgång och diabetesremission. Kredit: Diana Polekhina, Unsplash (CC0, creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
Viktnedgång och diabetesremission. Kredit: Diana Polekhina, Unsplash (CC0, creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

En ny studie visar att mycket få patienter som diagnostiserats med typ 2-diabetes kan uppnå normala blodsockernivåer enbart genom viktminskning. Ett team under ledning av Andrea Luk från Chinese University of Hong Kong rapporterar dessa resultat i den öppna tidskriften PLOS Medicine.

Kliniska prövningar tyder på att personer med typ 2-diabetes kan kontrollera sina blodsockernivåer utan medicinering om de går ner i vikt och håller den nere. Det är dock okänt hur många patienter som kan uppnå remission enbart genom viktnedgång under verkliga förhållanden.

I den nya studien undersökte forskarna 37 326 personer i Hongkong som nyligen hade fått diagnosen typ 2-diabetes för att se om och hur länge patienterna kunde kontrollera sjukdomen genom viktminskning.

Forskarna upptäckte att endast 6 % av personerna lyckades bli av med sin diabetes enbart genom viktminskning cirka åtta år efter diagnosen. Av de personer som inledningsvis uppnådde remission hade två tredjedelar förhöjda blodsockernivåer tre år efter diagnosen.

Dessa siffror är betydligt lägre än i kliniska prövningar, där upp till 73 % av patienterna uppnådde remission ett år efter diagnosen. Personer med den största viktminskningen under det första året hade störst sannolikhet att få varaktig remission.

Studien visar att det är möjligt att kontrollera typ 2-diabetes genom ihållande viktminskning i verkliga situationer, men att få patienter kommer att uppnå normala blodsockernivåer enbart genom viktkontroll, särskilt på lång sikt. En anledning till skillnaden jämfört med kliniska prövningar är att deltagarna i dessa prövningar får intensiva livsstilsinsatser, inklusive holistiskt stöd för kostförändringar, fysisk träning och mental hälsa.

Forskarna drar slutsatsen att patienter bör få tidiga viktminskningsinsatser som ett sätt att öka oddsen för att de ska uppnå varaktig remission. Dessutom tyder uppgifterna på att tidiga viktminskningsinsatser ökar oddsen för varaktig remission och att varaktiga livsstilsförändringar sannolikt är av största vikt.

Luk tillägger: ”Större viktminskning inom det första året efter diabetesdiagnosen var förknippad med en ökad sannolikhet för att uppnå diabetesremission. Förekomsten av diabetesremission var dock låg, endast 6 % av personerna uppnådde remission under åtta år, och hälften av dem med initial remission återgick till hyperglykemi inom tre år, vilket tyder på dålig hållbarhet av diabetesremission i verkliga förhållanden.”

Ytterligare information: Wu H, Yang A, Lau ESH, Zhang X, Fan B, Ma RCW, et al. (2024) 1-year weight change after diabetes diagnosis and long-term incidence and sustainability of remission of type 2 diabetes in real-world settings in Hong Kong: An observational cohort study, PLoS Medicine (2024). DOI: 10.1371/journal.pmed.1004327

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.