Nya klimatkartor förutspår stora förändringar i vegetationen i slutet av århundradet

Credit: Scientific Data (2023). DOI: 10.1038/s41597-023-02549-6
Credit: Scientific Data (2023). DOI: 10.1038/s41597-023-02549-6

En multinationell studie som publicerats i Scientific Data och letts av KAUST rapporterar att det globala klimatet har upplevt betydande förändringar i klimatklassificeringen under det senaste århundradet, och att dessa förändringar förväntas intensifieras under de kommande decennierna. Med en uppdaterad version av 1-km Kӧppen-Geiger klimatklassificeringskartor som släpptes 2018, ger studien en omfattande bild av historiska och framtida klimatförhållanden över hela världen.

”Dessa nya kartor erbjuder ett mer förfinat och bredare perspektiv”, förklarar Hylke Beck, biträdande professor vid KAUST och huvudförfattare till studien, om informationen från den nya versionen.

Köppen-Geiger-klassificeringen är ett viktigt verktyg för att förstå det globala klimatet. Den har sitt ursprung i slutet av 1800-talet och delar in världens landklimat i fem huvudklasser baserat på lufttemperatur och nederbördsmönster. Klassificeringen stämmer överens med den globala vegetationsfördelningen, vilket gör den till ett viktigt verktyg för ekologiska och ekohydrologiska tillämpningar samt för konsekvensbedömningar av klimatförändringar.

De uppdaterade kartorna innehåller historiska data från fyra perioder, från 1901 till 2020, och prognoser för två framtida perioder som sträcker sig fram till 2099 för olika socioekonomiska scenarier. Forskarna använde ett förfinat urval från 67 klimatmodeller, men uteslöt modeller med orealistiska koldioxidinducerade uppvärmningshastigheter för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet.

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten är den förväntade förändringen av klimatet på landytan. Forskarna räknar med att ett område ungefär lika stort som Argentina, världens åttonde största land, eller 2,6 miljoner km2, kommer att övergå från polärt till kallt klimat 2071-2099 enligt scenariot shared socioeconomic pathways (SSP)2-4.5, som förutsätter att växthusgasutsläppen kommer att närma sig noll i slutet av århundradet.

Dessutom beräknas 2,4 miljoner km2 övergå från kallt till tempererat klimat, 1,1 miljoner km2 från kallt till torrt klimat och 2,8 miljoner km2 från tempererat till tropiskt klimat.

Studien betonade dock också att faktiska vegetationsförändringar inte nödvändigtvis behöver ske i enlighet med dessa klassificeringar. Beck konstaterar: ”Förändringar kommer sannolikt att ske gradvis genom successionsprocessen, där växter och djur stadigt koloniserar och modifierar ett ekosystem över tiden.”

Den tidigare versionen av kartorna har citerats över 3 000 gånger, så den här uppdaterade versionen kommer att bli en ovärderlig resurs för forskare, beslutsfattare och samhället i stort.

Ytterligare information: Hylke E. Beck et al, High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections, Scientific Data (2023). DOI: 10.1038/s41597-023-02549-6

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.