Möjlig utlösande faktor för autoimmuna sjukdomar upptäckt: B-celler lär T-celler vilka mål som inte får angripas

Ett av immunologins mysterier: B-cellernas (gröna) funktion i thymuskörteln var tidigare okänd. Forskare har nu kunnat visa att immuncellerna hjälper till att förhindra T-celler från att attackera kroppen. Kredit: Jan Böttcher, Thomas Korn / TUM
Ett av immunologins mysterier: B-cellernas (gröna) funktion i thymuskörteln var tidigare okänd. Forskare har nu kunnat visa att immuncellerna hjälper till att förhindra T-celler från att attackera kroppen. Kredit: Jan Böttcher, Thomas Korn / TUM

Immunförsvarets celler måste lära sig att inte angripa kroppen själv. Ett forskarlag från Münchens tekniska universitet (TUM) och Ludwig Maximilians universitet i München (LMU) har upptäckt en tidigare okänd mekanism bakom detta: andra immunceller, B-cellerna, bidrar till ”träningen” av T-cellerna i thymuskörteln.

Om denna process misslyckas kan autoimmuna sjukdomar utvecklas. Studien bekräftar detta för neuromyelitis optica, en sjukdom som liknar multipel skleros. Även andra autoimmuna sjukdomar kan vara kopplade till att denna nya mekanism inte fungerar.

Hos barn och ungdomar fungerar thymuskörteln som en ”skola för T-celler”. Organet i bröstkorgen är den plats där föregångarna till de T-celler som senare kommer att angripa kroppens egna celler kasseras. Epitelcellerna i thymus presenterar ett stort antal molekyler som förekommer i kroppen för de blivande T-cellerna. Om någon av dem reagerar på någon av dessa molekyler utlöses ett självförstörande program.

T-celler som angriper kroppens egna molekyler förblir intakta och förökar sig, å andra sidan, kan orsaka autoimmuna sjukdomar.

I Nature beskriver teamet som leds av Thomas Korn, professor i experimentell neuroimmunologi vid TUM och Principal Investigator i SyNergy Cluster of Excellence, och Ludger Klein, professor i immunologi vid LMU:s Biomedical Center (BMC), en annan tidigare okänd mekanism bakom detta.

Förutom förstadierna till T-celler innehåller thymuskörteln även andra immunceller, B-cellerna. De utvecklas i benmärgen men migrerar till thymus i tidig barndom. ”B-cellernas funktion i thymuskörteln har varit ett mysterium som har förbryllat immunologer under många år”, säger Thomas Korn. Forskarna har nu för första gången kunnat visa att B-cellerna spelar en aktiv roll i att lära T-cellerna, som angriper, att inte attackera.
MS-liknande sjukdom beror på fel i toleransbildningen

Neuromyelitis optica är en autoimmun sjukdom som liknar multipel skleros (MS). Även om det ännu inte är känt vilka molekyler som angrips vid MS, är det väletablerat att T-celler reagerar på proteinet AQP4 vid neuromyelitis optica. AQP4 uttrycks framför allt i celler i nervvävnaden, som då blir måltavla för den autoimmuna reaktionen. Ofta är det synnerven som drabbas.

Forskarna kunde visa att det i thymuskörteln hos människor och möss inte bara är epitelcellerna utan även B-celler som uttrycker och presenterar AQP4 för T-cellsprekursorerna. Om B-cellerna hindrades från att göra detta i djurförsök, eliminerades inte AQP4-reaktiva T-cellsprekursorer och den autoimmuna sjukdomen utvecklades. Detta var också fallet när epitelcellerna fortfarande presenterade molekylen.

Av detta drar teamet slutsatsen att B-celler i thymus är ett nödvändigt villkor för immuntolerans när det gäller AQP4.

”Vi misstänker att denna tidigare okända process har utvecklats särskilt för att förhindra farliga interaktioner mellan autoreaktiva T- och B-celler i lymfkörtlarna och mjälten, det så kallade perifera immunförsvaret”, säger Ludger Klein.

När immunsystemet väl har utvecklats kan B- och T-celler kommunicera och på så sätt utlösa mycket effektiva immunreaktioner. Detta är användbart när det gäller att snabbt bekämpa patogener. Ibland kan dock B-celler av misstag presentera kroppsegna proteiner, som AQP4. Om de T-celler som reagerar på AQP4 inte har sorterats ut i thymus kan detta leda till en plötslig och våldsam storskalig attack mot kroppen.
Möjlig orsak till andra immunsjukdomar

”Vi antar att problem med B-cellernas träning av T-celler i thymus också kan orsaka andra autoimmuna sjukdomar”, säger Thomas Korn. ”B-cellerna i thymus presenterar trots allt en hel rad av kroppens egna proteiner. De motsvarande interaktionerna måste undersökas i ytterligare studier.”

Enligt forskarna kan det röra sig om antifosfolipidsyndrom (APS) och vissa former av cerebral amyloidangiopati. ”Om vi blickar längre in i framtiden skulle denna interaktion i thymus kunna utnyttjas för att behandla befintliga autoimmuna sjukdomar på ett mycket målinriktat sätt”, säger Thomas Korn.

Ytterligare information: Thomas Korn, B cells orchestrate tolerance to the neuromyelitis optica autoantigen AQP4, Nature (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07079-8. www.nature.com/articles/s41586-024-07079-8

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.