Enkelt blodprov kan hjälpa till att diagnostisera bipolär sjukdom

Credit: Pixabay/CC0 Public Domain
Credit: Pixabay/CC0 Public Domain

Forskare har utvecklat ett nytt sätt att förbättra diagnostiken av bipolär sjukdom som använder ett enkelt blodprov för att identifiera biomarkörer som är förknippade med tillståndet.

Forskarna, från University of Cambridge, använde en kombination av en psykiatrisk bedömning online och ett blodprov för att diagnostisera patienter med bipolär sjukdom, av vilka många hade feldiagnostiserats med egentlig depression.

Forskarna menar att blodprovet ensamt kan diagnostisera upp till 30 procent av patienterna med bipolär sjukdom, men att det är ännu mer effektivt när det kombineras med en digital bedömning av psykisk hälsa.

Genom att integrera biomarkörtestning kan läkarna lättare skilja mellan egentlig depression och bipolär sjukdom, som har överlappande symtom men kräver olika farmakologiska behandlingar.

Även om blodprovet fortfarande är ett proof of concept menar forskarna att det skulle kunna vara ett effektivt komplement till befintliga psykiatriska diagnoser och hjälpa forskare att förstå det biologiska ursprunget till psykiska sjukdomstillstånd. Resultaten redovisas i tidskriften JAMA Psychiatry.

Bipolär sjukdom drabbar cirka 1 procent av befolkningen – så många som 80 miljoner människor världen över – men för nästan 40 procent av patienterna är diagnosen felaktig och kallas egentlig depression.

”Personer med bipolär sjukdom upplever perioder av nedstämdhet och perioder av mycket upprymdhet eller mani”, säger försteförfattaren Dr. Jakub Tomasik, från Cambridges Department of Chemical Engineering and Biotechnology. ”Men patienterna går ofta bara till läkaren när de känner sig nedstämda, vilket är anledningen till att bipolär sjukdom ofta feldiagnostiseras som egentlig depression.”

”När en person med bipolär sjukdom upplever en period av nedstämdhet kan det för en läkare se väldigt likt ut som en person med egentlig depression”, säger professor Sabine Bahn, som ledde forskningen. ”De två tillstånden måste dock behandlas på olika sätt: om någon med bipolär sjukdom ordineras antidepressiva läkemedel utan tillägg av en stämningsstabiliserare kan det utlösa en manisk episod.”

Det effektivaste sättet att få en korrekt diagnos av bipolär sjukdom är en fullständig psykiatrisk bedömning. Patienterna får dock ofta vänta länge på att få dessa bedömningar, och de tar tid att genomföra.

”Psykiatriska bedömningar är mycket effektiva, men möjligheten att diagnostisera bipolär sjukdom med ett enkelt blodprov skulle kunna säkerställa att patienterna får rätt behandling första gången och minska trycket på vårdpersonalen”, säger Tomasik.

Forskarna använde prover och data från Delta-studien, som genomfördes i Storbritannien mellan 2018 och 2020, för att identifiera bipolär sjukdom hos patienter som hade fått en diagnos av egentlig depression under de senaste fem åren och som hade aktuella depressiva symtom. Deltagarna rekryterades online genom en frivillig urvalsundersökning.

Mer än 3 000 deltagare rekryterades, och var och en av dem genomförde en onlinebedömning av psykisk hälsa med mer än 600 frågor. Bedömningen omfattade en rad ämnen som kan vara relevanta för psykiska störningar, inklusive tidigare eller nuvarande depressiva episoder, generaliserad ångest, symtom på mani, familjehistoria eller missbruk.

Av de deltagare som slutförde onlinebedömningen valdes cirka 1 000 ut för att skicka in ett torkat blodprov från ett enkelt fingerstick, som forskarna analyserade för mer än 600 olika metaboliter med hjälp av masspektrometri. Efter att ha genomfört Composite International Diagnostic Interview, ett fullständigt strukturerat och validerat diagnostiskt verktyg för att fastställa diagnoser av humörsjukdomar, inkluderades 241 deltagare i studien.

Analysen av data visade en signifikant biomarkörsignal för bipolär sjukdom, även efter att hänsyn tagits till förväxlingsfaktorer som t.ex. medicinering. De identifierade biomarkörerna korrelerade främst med maniska symtom under livstiden och validerades i en separat grupp av patienter som fick en ny klinisk diagnos av egentlig depression eller bipolär sjukdom under studiens ettåriga uppföljningsperiod.

Forskarna fann att kombinationen av patientrapporterad information och biomarkörtestet avsevärt förbättrade diagnosresultaten för personer med bipolär sjukdom, särskilt hos dem där diagnosen inte var uppenbar.

”Onlinebedömningen var totalt sett mer effektiv, men biomarkörtestet fungerar bra och är mycket snabbare”, säger Bahn. ”En kombination av båda metoderna skulle vara idealisk, eftersom de kompletterar varandra.”

”Vi upptäckte att vissa patienter föredrog biomarkörtestet, eftersom det var ett objektivt resultat som de kunde se”, säger Tomasik. ”Psykisk ohälsa har en biologisk grund, och det är viktigt för patienterna att veta att det inte är något de tänker på. Det är en sjukdom som påverkar kroppen precis som alla andra.”

”Förutom biomarkörernas diagnostiska förmåga kan de också användas för att identifiera potentiella läkemedelsmål för humörsjukdomar, vilket kan leda till bättre behandlingar”, säger Bahn. ”Det är en spännande tid att befinna sig inom detta forskningsområde.”

Forskningen har patenterats av Cambridge Enterprise, som är universitetets organ för kommersialisering. Forskningen stöddes av Stanley Medical Research Institute och Psyomics, ett spin-out-företag från universitetet som grundades av Sabine Bahn.

Sabine Bahn är professor i neuroteknik vid institutionen för kemiteknik och bioteknik och är ledamot av Lucy Cavendish College, Cambridge.

Ytterligare information: Jakub Tomasik et al, Metabolic Biomarker Signatures for Bipolar and Unipolar Depression, JAMA Psychiatry (2023). DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2023.4096

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.