En studie visar att mindfulness på jobbet skyddar mot stress och utbrändhet

Arbetsplats

En ny studie har visat att anställda som är mer uppmärksamma på den digitala arbetsplatsen är bättre skyddade mot stress, ångest och överbelastning.

Forskare från University of Nottinghams skolor för psykologi och medicin analyserade undersökningsdata från 142 anställda. Resultaten har publicerats i PLOS ONE.

Doktoranden Elizabeth Marsh från School of Psychology ledde studien med blandade metoder och sa: ”Eftersom arbetet i allt högre grad förmedlas av digital teknik ville vi ta reda på vilken inverkan detta har på människors hälsa och om det finns sätt att mildra detta. Vi fann att ett medvetet och självsäkert digitalt förhållningssätt bör betraktas som viktiga inslag i ett hälsosamt digitalt arbetsliv på 2000-talet.”

Deltagarna i studien tillfrågades om sina erfarenheter av de mörka sidoeffekterna av den digitala arbetsplatsen, vilka identifierades som: stress, överbelastning, ångest, rädsla för att missa något och beroende, och hur dessa påverkade deras hälsa.

Resultaten visade att arbetstagare med större digitalt självförtroende var mindre benägna att uppleva digital arbetsplatsångest, medan de med högre mindfulness var bättre skyddade mot alla de mörka sidoeffekterna. Data från 14 intervjuer visade också på olika sätt som digital mindfulness kan bidra till att skydda välbefinnandet.

Alexa Spence, docent i psykologi, tillägger: ”Digital arbetsplatsteknik som e-post, snabbmeddelanden och mobila enheter har visat sig bidra till att anställda upplever stress, och anställda kan uppleva stress när de måste anpassa sig till en ständigt föränderlig digital arbetsplats, vilket kan leda till utbrändhet och sämre hälsa.”

Mindfulness definieras som ett medvetandetillstånd som innebär att man är uppmärksam i nuet på ett medvetet och icke-dömande sätt. Studien visade att anställda som var mer medvetna var mindre utsatta för negativa effekter av den digitala arbetsplatsens mörka sida.

Elvira Perez Vallejos, professor i digital teknik för mental hälsa, säger: ”Forskningen visar att organisationer måste överväga hur de ska hantera digitala arbetsplatsrisker tillsammans med andra psykosociala och fysiska risker på arbetsplatsen. Att hjälpa medarbetarna att vara medvetna när de arbetar digitalt kan verkligen bidra till det allmänna välbefinnandet.”

Ytterligare information: Mindfully and confidently digital: a mixed methods study on personal resources to mitigate the dark side of digital working, PLoS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0295631

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.